zachmurzenie duże
20°
18°
czwartek
Reklama
Konkurs fotograficzny „Mój przyjaciel zwierz”
15 października 2019 r. | 20:23
0

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Częstochowie organizuje konkurs fotograficzny "Mój przyjaciel zwierz", w którym można wygrać nagrody finansowe.

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs "Mój przyjaciel zwierz" (dalej „Konkurs”) zostanie przeprowadzony przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

2. Konkurs trwa do 21 października 2019r.

3. Ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń jest 21 października 2019r. do godz. 14:00.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 28.10.2019r. poprzez komunikat na stronie internetowej SOKiS Janów oraz serwisie Facebook.

6. Organizatorem konkursu jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie.

7. Za obsługę Konkursu w zakresie nadzorowania przebiegu konkursu, przyjmowania zgłoszeń, weryfikację przesłanych zdjęć, zaprezentowanie zwycięzców, przekazanie nagród odpowiada SOKiS Janów.

8. Do Konkursu zgłaszane są oraz oceniane tylko i wyłącznie zdjęcia przedstawiające tematykę związaną z tytułem konkursu tj. fotografie ukazujące więzi uczuciowe łączące ludzi ze zwierzętami. Zdjęcia przedstawiające tylko zwierzęta nie będą brane pod uwagę.

Udział w konkursie:

1.Udział w Konkursie oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie organizatora oraz na stronie www.sokisjanow.naszgok.pl.

2.Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby amatorsko zajmujące się dziedziną fotografii. Osoby prowadzące zakłady fotograficzne, wykształcone na kierunkach artystycznych związanych z fotografią oraz należące do Związku Fotografów Przyrody oraz ZPAF itp. nie mogą przystąpić do konkursu.

3. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię.

4. Uczestnik zgłaszający pracę w Konkursie oświadcza, że jest autorem zdjęcia oraz, że ma prawo do jego publikowania i nie narusza praw osób trzecich poprzez publikację.

5.Uczestnik zgłaszający zdjęcie ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich odnośnie do praw autorskich zamieszczonego przez siebie zdjęcia.

6.Zdjęcia prosimy nadsyłać na adres email: sokis@janow.pl; (lub dostarczyć do siedziby SOKiS na nośniku danych) w temacie należy podać informację: Konkurs fotograficzny, w rozwinięciu wiadomości swoje dane kontaktowe (nr telefonu, imię i nazwisko, wiek, miejscowość), krótki opis fotografii oraz zgodę na publikację swoich danych w internecie.

Zastrzeżenie: Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.

 

7.Uczestnik udziela SOKiS nieodpłatnie bezterminowej licencji na publikację przekazanego podczas Konkursu zdjęcia w internecie, w tym w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej SOKiS i Gminy Janów.

Zasady wyłonienia zwycięzcy i nagrody:

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród Uczestników, którzy prześlą do SOKiS zdjęcie wykonane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie.

2.Wybór Komisji jest ostateczny.

3.O wynikach Konkursu poinformujemy szczegółowo na stronie internetowej SOKiS www.sokisjanow.naszgok.pl.

 

Nagrody:

1. W konkursie przewidziane są 3 nagrody finansowe – bony towarowe:

I - 500,00 zł; II – 300,00 zł, III – 100,00 zł;

oraz nagrody rzeczowe za wyróżnienia.

Przekazanie nagród i odpowiedzialność:

1. Osobisty odbiór nagród nastąpi w siedzibie SOKiSu po rozstrzygnięciu konkursu w terminie do 30.10.2019 r.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *