zachmurzenie małe
21°
19°
wtorek
Reklama
Konkurs fotograficzny „Piękno Ziemi Częstochowskiej”
14 maja 2021 r. | 10:26
0

Starostwo Powiatowe w Częstochowie ogłosiło XII konkurs fotograficzny "Piękno Ziemi Częstochowskiej" pod patronatem Starosty Częstochowskiego. Pula nagród wynosi 5000 zł.

Regulamin XII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PIĘKNO ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ” POD PATRONATEM STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO:

§ 1
Organizatorem konkursu fotograficznego „Piękno Ziemi Częstochowskiej” jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa.

§ 2
Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących.

§ 3
Celem konkursu jest propagowanie czynnego wypoczynku i szerzenie wiedzy o ciekawych zakątkach powiatu częstochowskiego.

§ 4
Zdjęcia muszą być wykonane na terenie powiatu częstochowskiego, tj.: miast i gmin: Blachownia i Koniecpol oraz gmin: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny
i Starcza.

§ 5
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie jak i osoby niepełnoletnie. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii. Oceniane będą tylko pojedyncze zdjęcia.

§ 6
Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia cyfrowe zapisane w formacie JPG najwyższej jakości. Rozdzielczość nie może być mniejsza niż 3000 pikseli na dłuższym boku.

Zgłoszenia należy dostarczać poprzez wysłanie e-maila na adres: promocja@czestochowa.powiat.pl zawierającego skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz zatytułowane zdjęcia w postaci załączników (maksymalnie 20 MB) lub odnośników do pobrania zdjęć. W treści e-maila powinna się znaleźć informacja o tytule konkursu („XII Konkurs Fotograficzny – Piękno Ziemi Częstochowskiej”) oraz imię, nazwisko i telefon kontaktowy do autora. Zgłoszenie zostanie potwierdzone informacją zwrotną.

Zgodę na wykorzystanie wizerunku/wizerunku dziecka podpisują i przesyłają na adres: promocja@czestochowa.powiat.pl tylko laureaci konkursu, w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub opiekun prawny.

§ 7
Dyskwalifikowane będą prace:
- przedstawiające miejsca spoza obszaru powiatu częstochowskiego, w tym także miasta Częstochowy,
- zawierające wizerunek osób fizycznych,
- niebędące oryginalnymi fotografiami i własnością autora,
- zawierające znaki typu data, godzina wykonania,
- niepodpisane tytułami plików lub imieniem i nazwiskiem w formularzu.

§ 8
Termin zgłoszenia prac: do 30 września 2021 r.

§ 9
Każde zdjęcie należy zatytułować w nazwie pliku, zgodnie z danymi zawartymi w formularzu. Podpisując formularz zgłoszeniowy, uczestnik oświadcza, że wszystkie konkursowe prace są jego autorstwa i stanowią jego własność. Formularze osób niepełnoletnich muszą być dodatkowo podpisane przez rodzica bądź opiekuna.

§ 10
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem nieodpłatnych praw autorskich na rzecz Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Zdjęcia podpisane nazwiskiem autora będą mogły być dowolnie rozpowszechniane w ramach działań promocyjnych powiatu.

§ 11
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, która wybierze najlepsze zdjęcia i przyzna nagrody. Członkowie jury, oceniając prace, będą znali jedynie pseudonim podany przez uczestnika w formularzu. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania szczególnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

§ 12
Ogólna pula nagród wynosi: 5000,00 zł, gdzie najwyższa nagroda to 2 000,00 zł. Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej starostwa: www.czestochowa.powiat.pl z podaniem imienia i nazwiska fotografa oraz jego autorskiej strony internetowej, o ile takową posiada.

§ 13
Za organizację konkursu odpowiada Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, tel. (34) 32 29 123, e-mail: promocja@czestochowa.powiat.plDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *