zachmurzenie małe
21°
19°
wtorek
Reklama
Świat się kręci wokół wsi
11 września 2023 r. | 13:23
0

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje III Ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi”. Konkurs jest skierowany do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 30 roku życia.

Celem konkursu jest ukazanie wsi jako miejsca z nowymi perspektywami do życia i rozwoju zawodowego, szczególnie dla ludzi młodych. Chcemy przekonać, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to zawód z przyszłością. Chcemy pokazać, że rolnictwo to ważna gałąź gospodarki narodowej, w której efektywnie wykorzystuje się fundusze unijne. Chcemy również zaprezentować rolników jako tych, którzy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe, pielęgnują tradycję i dziedzictwo kulturowe polskiej wsi oraz adaptują trendy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Wystarczy nagrać film i przesłać do organizatorów.

Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.
za zajęcie I miejsca – 7 000 zł brutto;
za zajęcie II miejsca – 5 000 zł brutto;
za zajęcie III miejsca – 3 000 zł brutto.

Ponadto dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto oraz upominków rzeczowych, ufundowanych przez Partnerów Konkursu.

Poniżej informacja od organizatora:

Konkurs krok po kroku
1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
2. Pobierz, wypełnij czytelnie i podpisz formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane czytelnie i poprawnie.
4. Prześlij oryginał wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na adres:
5. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Pomocy Technicznej
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „III Konkurs – Świat się kręci wokół wsi”.

5. Nagraj film.
6. Gdy otrzymamy Twój formularz zgłoszenia wyślemy Ci link do chmury Organizatora.
7. Po otrzymaniu linku zapisz film w chmurze pod adresem https://chmura.minrol.gov.pl, w terminie do 13 października 2023 r. do godz. 23:59.
8. Na tym etapie przesyłasz nam tylko wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem w nim zawartym oraz zamieszczasz film w chmurze Organizatora.
9. Inne dokumenty prześlesz nam, jeżeli Twoje miejsce w rankingu będzie uprawniać do przyznani Ci nagrody lub wyróżnienia.
10. Wtedy poprosimy Cię o uzupełnienie dokumentów i wyznaczymy w tym celu odpowiedni termin na ich dostarczenie.

Czekamy na Wasze formularze zgłoszenia do 22 września 2023 r., a na filmy do 13 października 2023 r.

Materiały

Do pobrania
Regulamin​_III​_konkursu​_filmowego​_Świat​_się​_kręci​_wokół​_wsi​_-​_podpisany.pdf 1.18MB
Do pobrania
Załącznik​_nr​_1​_do​_Regulaminu​_konkursu​_-​_Formularz​_zgłoszenia​_-​_edycja​_III.docx 0.03MB
Do pobrania
Załącznik​_nr​_2​_do​_Regulaminu​_-​_wzór​_oświadczenia​_osoby​_trzeciej​_-​_edycja​_III.docx 0.02MB
Do pobrania
Załącznik​_nr​_3​_do​_Regulaminu​_-​_wzór​_umowy​_o​_przeniesienie​_praw​_autorskich​_-​_edycja​_III.docx 0.02MBDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *