zachmurzenie małe
21°
19°
wtorek
Reklama
fot. shutterstock
Zrecenzuj dowolną książkę i wygraj nagrodę
05 marca 2021 r. | 12:49
0

Powiat Częstochowski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w IV Powiatowym Konkursie Literackim pn.: "Koniecznie przeczytaj!" - na recenzję wybranej książki.

Regulamin konkursu znajduje się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

I. Organizator
Powiat Częstochowski z siedzibą w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa
II. Cele konkursu
1. Rozwijanie umiejętności literackich dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Zachęcanie do pisania i prezentowania swojej twórczości literackiej.
3. Promocja czytania i wartościowej literatury.
4. Rozwijanie wyobraźni.
III. Zasady udziału w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu częstochowskiego.
2. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w konkursach literackich.
3. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu (maksymalnie 2 strony A4, do 3600 znaków) lub w wersji elektronicznej.
4. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać tekst literacki. Temat pracy: Zrecenzowanie wybranej książki, która wywarła na czytelniku wrażenie i jest godna polecenia.
5. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem (TUTAJ),
6. Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę.
IV. Miejsce i termin nadsyłania prac.
Prace należy składać lub przesyłać w terminie od 1 kwietnia do 24 maja 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) do Biblioteki Publicznej w Częstochowie (Al. NMP 22, 42-202 Częstochowa, promocja@biblioteka.czest.pl) z dopiskiem na kopercie: IV Powiatowy Konkurs Literacki „Koniecznie przeczytaj!”.
V. Jury
Jury zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.
VI. Kryteria oceny
• twórczy charakter pracy,
• zgodność z tematyką,
• poprawność stylistyczna i językowa,
• poziom literacki pracy,
• samodzielność i oryginalność.
VII. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Biblioteki Publicznej w Częstochowie.
Laureaci zostaną także powiadomieni telefonicznie, najpóźniej do 4 czerwca 2021 r.
2. Nagrody zostaną przyznane trzem autorom najlepszych prac (I, II, III miejsce) w trzech kategoriach wiekowych (7-13 lat, 14-18 lat, od 18 lat). Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a dodatkowo najlepsze teksty zostaną opublikowane na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Biblioteki Publicznej w Częstochowie.
3. Laureatom nagrody rzeczowe z uwagi na sytuację epidemiczną (COVID-19) w naszym kraju, przesłane zostaną pocztą.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany będą podane do publicznej wiadomości.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność Organizatora.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
IX. Kontakt
1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Sylwia Góra – Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteki Publicznej w Częstochowie,
Al. NMP 22, tel. 34/360-56-27, promocja@biblioteka.czest.pl
2. Informacje na temat konkursu dostępne są również na stronach: Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Biblioteki Publicznej w Częstochowie.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *