zachmurzenie małe
16°
14°
wtorek
Reklama
Zebranie scaleniowe w Nakle
07 stycznia 2020 r. | 13:33
0

Starosta Częstochowski zawiadamia, że w dniu 28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 16.00 w remizie OSP w Nakle, odbędzie się zebranie właścicieli/użytkowników gruntów położnych w obrębie  ewidencyjnym Nakło gmina Lelów, poświęcone tematyce scalenia gruntów i zagospodarowania poscaleniowego.

Porządek zebrania:

1. Odczytanie postanowienia Starosty Częstochowskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego.

2. Dokonanie wyboru Rady Uczestników Scalenia.

3. Omówienie harmonogramu prac scaleniowych i procedur z nimi związanych.  Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego wywieszone będzie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń sołectwa Nakło, Urzędu Gminy Lelów, Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz na stronie www.czestochowa.powiat.pl. Po upływie tego terminu postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego uważa się za doręczone wszystkim  uczestnikom scalenia.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.), że akta sprawy dot. "Scalenia gruntów obiekt Nakło gmina Lelów" znajdują się w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ulica Sobieskiego 9, I piętro, pokój 130, gdzie można się z nimi zapoznać w godzinach pracy Urzędu.

Ze względu na wagę poruszanych spraw uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w zebraniu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *