zachmurzenie małe
21°
19°
wtorek
Reklama
fot. Wikimedia
Będzie sesja w sprawie wydzierżawienia stoisk targowych na targowisku
23 sierpnia 2021 r. | 11:57
0

W czwartek 26 sierpnia w Urzędzie Gminy Lelów odbędzie się sesja Rady Gminy Lelów w sprawie wydzierżawienie na czas nieokreślony stoisk targowych na targowisku „Mój Rynek” w Lelowie.

Początek o godz. 10:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla gminy Lelów w latach 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 za okres od 01.01.2019 do 31.12.2020.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
1. Druk nr XXXVI/240/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony stoisk targowych na targowisku „Mój Rynek” w Lelowie;
2. Druk nr XXXVI/241/2021 w sprawie utworzenia Związku Gmin i Powiatów „Samorząd Bliżej Mieszkańców”;
3. Druk nr XXXVI/242/2021 w sprawie przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków celem przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
4. Druk nr XXXVI/243/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów dla określonych terenów.
8. Wolne wnioski.
9. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.
10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
11. Zamknięcie obrad XXXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lelów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *