pochmurnie
17°
15°
poniedziałek
Reklama
Jest przetarg na budowę przedszkola gminnego w Lelowie
04 kwietnia 2022 r. | 10:44
0

Urząd Gminy Lelów ogłosił przetarg na budowę przedszkola gminnego w Lelowie.

Zamówienie pn. „Zaprojektowanie i budowa przedszkola gminnego w Lelowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zaprojektowaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy zaprojektowanych obiektów” obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem robót budowlanych w pełnym zakresie oraz jeśli dotyczy, uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń.

Zakres zamówienia:
• uzyskanie wszelkich niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych dokumentów oraz informacji,
• opracowanie kompletnego Projektu Budowlanego (w skład którego wchodzi Projekt Techniczny o szczegółowości na poziomie Projektu Wykonawczego) w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (zawierający PZT w pliku dwg lub dxf),
• opracowanie Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalnej,
• opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalnej,
• opracowanie Przedmiaru Robót w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalnej,
• opracowanie Kosztorys Inwestorskiego w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalnej, umożliwiającej otwarcie pliku w programach takich jak: Norma, Zuzia.
• uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, opinii oraz badań w zakresie architektonicznym, konstrukcyjnym, instalacyjnym, geologicznym i wszelkich innych niezbędnych do wykonania zamierzenia inwestycyjnego, jeśli są wymagane
• uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień jeśli są wymagane przepisami prawa
• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z Inwestorem
• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z aktualnym rozporządzeniem
• opracowanie kosztorysu i przedmiaru inwestorskiego
• realizację kompletnych robót budowlano-montażowych
• pełnienie nadzoru autorskiego

Dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące warunki:
• powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
• dokumentacja musi w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii,\ urządzeń i wyposażenia.
• opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

W ramach niniejszego zadania należy uwzględnić budowę budynku Przedszkola Gminnego dla min 4 oddziałów przedszkolnych i jednego oddziału integracyjnego oraz pomieszczeń dla personelu z wydzielonymi między innymi następującymi pomieszczeniami:

PARTER:
0.1 WIATROŁAP 7,00 m2
0.2 KORYTARZ 182,20 m2
0.3 SZATNIA 52,30 m2
0.4 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 4,55 m2
0.5 SALA 1 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m2
0.6 ŁAZIENKA DO SALI 1 12,10 m2
0.7 MAGAZYNEK DO SALI 1 4,50 m2
0.8 SALA 2 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m2
0.9 ŁAZIENKA DO SALI 2 12,10 m2
0.10 MAGAZYNEK DO SALI 2 4,50 m2
0.11 SALA 3 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m2
0.12 ŁAZIENKA DO SALI 3 12,10 m2
0.13 MAGAZYNEK DO SALI 3 4,50 m2
0.14 SALA 4 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m2
0.15 ŁAZIENKA DO SALI 4 12,10 m2
0.16 MAGAZYNEK DO SALI 4 4,50 m2
0.17 ODDZIAŁ INTEGRACYJY 71,40 m2
0.18 SZATNIA ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO 17,40 m2
0.19 ŁAZIENKA 9,60 m2
0.20 JADALNIA 82,50 m2
0.21 ZMYWALNIA 5,20 m2
0.22 KUCHNIA 15,60 m2
0.23A SALA SENSORYCZNA 26,80 m2
0.23B GABINET LOGOPEDY 20,00 m2
0.24 SALA DO WYSTĘPÓW/GIMNASTYCZNA 108,00 m2
0.25 SEKRETARIAT 14,00 m2
0.26 POKÓJ DYREKTORA 10,30 m2
0.27 POM. SOCJALNE 10,30 m2
0.28 SZATNIA 10,30 m2
0.29 ŁAZIENKA 8,30 m2
0.30 ŁAZIENKA DLA DZIECI 8,25 m2
0.31 POM. GOSPODARCZO-MAGAZYNOWE 19,85 m2
0.32 POM. GOSPODARCZE 7,45 m2
0.33 MAGAZYNEK 10,66 m2
RAZEM 1039,00 m2

Przedszkole ma powstać w 27 miesięcy od podpisania umowy. Oferty można składać do 15 kwietnia.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *