zachmurzenie umiarkowane
wtorek
Reklama
Kolejne przepisy złamane przez pracowników urzędu
19 grudnia 2022 r. | 07:51
3

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach nie miała litości dla niekompetencji skarbnika gminy. Tym razem wykazała złamanie ustawy o rachunkowości.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W okresie od 2017 r. do 2021 r. (do dnia kontroli), nie prowadzono ewidencji na pozabilansowym koncie 991 - „Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników”, pomimo że uchwałami Nr V/40/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 26 lutego 2015 r. oraz Nr V/38/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 21 lutego 2019 r. wraz ze zmianami, zostali powołani inkasenci do poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dla poszczególnych sołectw.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1, lit. b, ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1375), konta pozabilansowe obejmują: konta syntetyczne, w tym konto 991 - „Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobierania przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników”, konta szczegółowe poszczególnych inkasentów. Pozabilansowe konta szczegółowe prowadzone dla inkasentów otwiera się na podstawie dokumentu, z którego wynika powierzenie funkcji inkasenta.

W myśl § 26 ww. rozporządzenia, na pozabilansowym koncie 991 ewidencjonuje się kwoty należne do pobrania i pobrane przez inkasentów.

W polityce rachunkowości przyjętej zarządzeniem Nr 4/1/2018 Wójta Gminy Lelów z dnia 15 stycznia 2018 r. ze zmianami, a następnie zarządzeniem Nr 168/2020 Wójta Gminy Lelów z dnia 31 grudnia 2020 r. nie przewidziano konta pozabilansowego 991 oraz nie ustalono zasad jego funkcjonowania.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Zadania w zakresie prowadzenia księgowości podatkowej, rozliczania inkasentów z zainkasowanych podatków i opłat należały do pracowników Referatu Finansowego. Nadzór w tym zakresie oraz opracowanie projektów wewnętrznych w zakresie zakładowego planu kont należały do p. Wiesławy Lipowicz – Skarbnika Gminy Lelów. W trakcie kontroli zarządzeniem Nr 110/2021 Wójta Gminy Lelów z dnia 8 października 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Lelów, uzupełniono wykaz kont dla Urzędu Gminy Lelów o konto pozabilansowe 991 oraz określono zasady jego funkcjonowania, jak również zaprowadzono ewidencję w tym zakresie.3 odpowiedzi na “Kolejne przepisy złamane przez pracowników urzędu”

  1. Wierny obserwator pisze:

    kiedyś Andrzej Kmicic powiedział pojedynku z Wołodyjowskim “kończ Waść wstydu oszczędź” może trzeba wiedzieć kiedy że sceny zejść?

  2. Mieszkaniec... pisze:

    Chciałbym zapytać w jakim celu w gminie jest radnca prawnybjezeli on nic nie robi bo są buble prawne….

  3. axx pisze:

    Należy zapytać w Ministerstwie Finansów w jakim celu prowadzić konto 991 ??? Mądry Skarbnik nie wprowadza konta które do niczego nie służy,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *