słabe opady deszczu
12°
11°
niedziela
Reklama
Jutro sesja. Będzie kolejny kredyt na 917 tys. zł!
14 września 2022 r. | 11:48
0

Już jutro odbędzie się sesja Rady Gminy Lelów, podczas której odbędzie się głosowanie w sprawie zaciągnięcia kolejnego kredytu długoterminowego. Tym razem w wysokości 917.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów o godz. 10:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
1) Druk nr 339/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2022-2031;
2) Druk nr 340/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.;
3) Druk nr 341/2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
4) Druk nr 342/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lelów;
5) Druk nr 343/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lelów na lata 2022-2027.
6. Wolne wnioski.
7. Sprawy różne.
8. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.
9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
10. Zamknięcie obrad XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lelów.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *