zachmurzenie małe
16°
14°
wtorek
Reklama
Sesja w sprawie wyprzedaży majątku gminy Lelów
20 października 2023 r. | 12:33
2

W czwartek, 26 października w urzędzie gminy w Lelowie odbędzie się sesja Rady Gminy Lelów w sprawie sprzedaży gminnych nieruchomości w Podlesiu, lelowie i Lgocie Błotnej.

Początek sesji o godz. 10:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Raport z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022;
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
1) Druk nr 452/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.;
2) Druk nr 453/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości w miejscowości Podlesie;
3) Druk nr 454/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości w miejscowości Lelów;
4) Druk nr 455/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości w miejscowości Lgota Błotna;
5) Druk nr 456/2023 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
8. Wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.
11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
12. Zamknięcie obrad LXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lelów.

PAWEŁ GĄSIORSKI2 odpowiedzi na “Sesja w sprawie wyprzedaży majątku gminy Lelów”

  1. Wierny obserwator pisze:

    Gdzie można obejrzeć tą sesję bo na stronie gminy aktualności się nie otwraja ?

  2. Mieszkaniec... pisze:

    Patrząc na to wszystko to poprzednie sesje nie dało się słuchać bełkotania przewodniczącego rady to obecnie ten cały nowa firma co robi relacje z sesji to dramat ,nic tam nie słychać ,powiem tak ze lepiej by to zrobiło dziecko z podstawówki i byłby zrozumiały głos a tu masakra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *