zachmurzenie umiarkowane
środa
Reklama
UG Lelów
Wnioski o “przedszkole w wakacje”
09 czerwca 2023 r. | 12:21
0

Dyżur wakacyjny jest organizowany od 1 lipca do 31 sierpnia 2023 r. dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lelów, zgodnie z ustalonymi terminami przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek, które zostały określone w Zarządzeniu Nr 81/2023 Wójta Gminy Lelów  z dnia 7 czerwca  2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lelów na rok szkolny 2022/2023.

Podobnie jak w ubiegłych latach, dyżur wakacyjny dotyczy wyłącznie dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lelów. Tegoroczny nabór na dyżury wakacyjne placówek wychowania przedszkolnego rozpocznie się 12 czerwca 2023 r. od godz. 8:00 i będzie trwał do 20 czerwca 2023 r. do godziny 15:00.

Każdy rodzic, który chce wziąć udział w zapisach na dyżur wakacyjny musi złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć zarówno jeśli w danym miejscu macierzysta placówka pełni dyżur oraz jeśli dziecko ubiega się o miejsce w placówce pełniącej dyżur, gdy jego placówka macierzysta jest nieczynna. Na przykład rodzic, który chce aby dziecko uczęszczało do swojej placówki w lipcu – składa tam wniosek, wybierając tylko to przedszkole i ma gwarancję przyjęcia oraz składa drugi wniosek  na sierpień, jeśli chce aby dziecko wzięło udział w zapisach do innych placówek w czasie, gdy jego placówka jest nieczynna.

Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa:

1) przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu oraz

2) przyjmowania na dyżur wakacyjny do danego przedszkola dzieci uczęszczających do tego przedszkola w roku szkolnym 2022/2023, tj. do przedszkola „macierzystego

Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu odbywa się zgodnie ze statutem przedszkola i możliwościami organizacyjnymi danego przedszkola.

Tab.1 Przerwy w pracy przedszkoli

L.p. Kontakt do placówki Termin przerwy w pracy przedszkoli
od do
 

1.

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Lelowie ul. Szczekocińska 41

42-235 Lelów

Tel: 34 355 82 90

 

02.08.2023

 

31.08.2023

 

2.

Przedszkole w Nakle

Nakło 197

42-235 Lelów

Tel: 34 355 84 02

01.07.2023 31.07.2023

 

Wnioski można pobrać STĄD. /UG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *