bezchmurnie
czwartek
Reklama
fot. Robert Magdziarz - wicewojewoda śląski
Pomoc dla poszkodowanych podczas nawałnicy: 6 tys. zł jednorazowo, do 200 tys. zł na remont domu
17 lipca 2021 r. | 08:21
0

Przedstawiciele Wojewody Śląskiego przedstawili obowiązujące zasady udzielające, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Pomoc przeznaczona jest na:
- tzw. pomoc „doraźną” dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty
w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne;
- remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, zwanych dalej „zdarzeniem klęskowym”.

Przez budynek mieszkalny rozumie się także budynek gospodarczy służący zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, w szczególności budynek inwentarski.

Wzory zbiorczych list zasiłków, które regulują zasady:
1) do 6 tys. zł na tzw. pomoc „doraźną”;
2) do 200 tys. zł na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
3) do 100 tys. zł na remont albo odbudowę budynku gospodarczego.

Wszelkie informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Lelów. /ŚlUW/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *