zachmurzenie duże
20°
18°
czwartek
Reklama
Pozbądź się azbestu z Urzędem Gminy Lelów
23 stycznia 2020 r. | 11:59
0

Wójt Gminy Lelów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest.

O udzielenie dofinansowania wystąpić mogą osoby fizyczne, które są właścicielami budynków mieszkalnych lub gospodarczych pokrytych materiałem zawierającym azbest położonych na obszarze Gminy Lelów.

Dotacja nie przysługuje w przypadku, gdy dany budynek jest wyłącznie miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku prowadzenia działalności rolniczej, dotacja przysługuje w zakresie demontażu, zbiórki, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków ściśle związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.

Pomoc dla podmiotów sektora produkcji rolnej na zadanie z zakresu usuwania azbestu z budynków służących działalności rolniczej, udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Komisji Unii Europejskiej nr 1408/2013

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24 grudnia 2013 r.).

W sektorze produkcji rolnej można uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej w okresie trzech ostatnich lat podatkowych nie przekracza kwoty 15 000 euro.

Program nie obejmuje prac, które zostały zrealizowane przed dniem złożenia wniosku o dotację (prace zakończone).

Wnioski o przyznanie dotacji można składać na załączonych dokumentach, dotyczących ubiegania się o dotację do dnia 14 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, pok. 56. /UG Lelów/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *