bezchmurnie
czwartek
Reklama
Projekt „Kuźnia Cyfryzacji Obywateli”
06 marca 2020 r. | 13:46
0

W Gminie Lelów realizowany będzie projekt pn. „Kuźnia Cyfryzacji Obywateli”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zakwalifikowało wniosek o dofinansowanie na liście projektów wybranych do dofinansowania. Gmina Lelów w dniu 26 marca 2019 r. podpisała umowę o partnerstwie dotyczącą realizacji tego zadania. Oprócz Naszej Gminy w skład konsorcjum wchodzą Gmina Moszczenica, leżąca na terenie województwa łódzkiego, Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Moszczenica” oraz Powiat Piotrkowski jako Partner Wiodący porozumienia. Działania Projektu będą realizowane w ramach działania 3. 1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w zakresie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020. Projekt zostanie realizowany w okresie od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Program „Polska Cyfrowa” to program współfinansowany ze środków unijnych, którego celem jest rozwój cyfryzacji i technologii informacyjno- komunikacyjnej.

Wdrożenie Programu na terenie Gminy Lelów umożliwi mieszkańcom m. in. dostęp do szybkiego Internetu oraz zasobów dziedzictwa kulturowego, załatwianie spraw urzędowych przez Internet bez wychodzenia z domu, a także zwiększy kompetencje cyfrowe i zminimalizuje wykluczenie cyfrowe wśród  mieszkańców.

Nawiązanie współpracy z Partnerami w ramach projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz pozwoli w długofalowej perspektywie osiągnąć wspólne cele na rzecz cyfryzacji obszarów wiejskich. /UG Lelów/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *