zachmurzenie duże
-3°
-8°
środa
Reklama
Rada murem za swoim wójtem
04 lutego 2022 r. | 13:10
2

Nie mogło być inaczej. Rada Gminy Lelów uznała skargę na Wójta Krzysztofa Molendę za bezzasadną i ją w całości odrzuciła. Rada stanęła murem za swoim wójtem.

O co chodzi?

W uzasadnieniu czytamy:

16 grudnia 2021 r. do Rady Gminy Lelów wpłynęło pismo od Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach znak: WINB.WOA.7720.208.2021.KC przekazujące do rozpatrzenia skargę na Wójta Gminy Lelów. Z przesłanego pisma wynika, iż mieszkaniec Gliwic złożył w dniu 9 grudnia 2021 r. skargę na Wójta Gminy Lelów w przedmiocie poprawności prowadzonego przed Wójtem Gminy Lelów postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach, działając zgodnie z art. 231 k.p.a. przekazał skargę mieszkańca Gliwic na Wójta Gminy Lelów, organowi właściwemu do rozpatrzenia skargi, czyli Radzie Gminy Lelów.

Na podstawie art. 229 pkt. 3 k.p.a., organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta jest Rada Gminy. Rada Gminy wyraża swoje stanowisko w drodze uchwały.

Zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w dniu 5 stycznia 2022 r. rozpatrywała zasadność wniesionej skargi. Na podstawie wyjaśnień w sprawie złożonych przez Wójta Gminy Lelów oraz pracownika Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Komisja uznała, że skarga w całości jest bezzasadna. Rada Gminy uznaje za własne ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i nie stwierdza, aby w trakcie sprawowania swojego Urzędu, Wójt Gminy Lelów dopuścił się zaniedbania lub też, aby on sam bądź podlegli mu pracownicy, nienależycie wykonywali zadania, także te związane z prawidłowością prowadzonego przed Wójtem Gminy Lelów wszczętego na wniosek skarżącego z dnia 17 września 2020 r. postępowania rozgraniczenia nieruchomości będącej jego własnością z nieruchomością sąsiednią.

W toku prowadzonego postępowania granica nieruchomości będącą przedmiotem postępowania stała się sporna. Zgodnie z przepisem art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r, Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi. Zatem Wójt Gminy Lelów spełnił żądanie skarżącego wyrażone we wniosku z dnia 31 lipca 2021 r. gdyż w dniu 12 sierpnia 2021 r. przekazał sprawę do rozpatrzenia właściwemu sądowi.

Wobec zaistniałego stanu faktycznego mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Lelów w oparciu o stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę za bezzasadną. Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w związku z art. 238 § 1 k.p.a.

PAWEŁ GĄSIORSKI2 odpowiedzi na “Rada murem za swoim wójtem”

 1. Znajomy wójta pisze:

  Kogo to dziwi skoro to najgorzej wykształceni radni w powiecie !?

  9
  1
 2. MIESZKANIEC... pisze:

  Oglądając ostania Sesje Rady Gminy Lelów nic za bardzo z niej nie wiadomo jest o co z czym chodzi ,cos tam wiadomo idzie wyłapać np. ponoć pani skarbnik odeszła już na emerytura i widać ze dalej będzie pracować jako skarbnik , nie było możliwości zatrudnienia innej osoby? Nie wydaje mi się ,to było celowe działanie gminy.
  Ta gmina się nie rozwija w żaden sposób ,ceny wynajmu boiska czy hali są takie ze żadna młodzież tam nie przyjdzie ,będą woleli siedzieć przed komputerami niż iść pograć w coś i ruszyć się z domu, gmina nie robi żadnych ruchów żeby na teren gminy przyszli jacyś inwestorzy ,jakieś miejsca pracy były tutaj na terenie gminy dlatego tez wielu ludzi stąd ucieka i już tutaj nie wraca, jedynie co robią to podnoszą sobie pensje …. Rada Gminy zresztą to są emeryci i renciści którzy nie zależy na niczym, czy nie ma u nas normalnych ludzi na radnych którzy by tą gminę ruszyli i w końcu zaczęła się rozwijać i iść w dobrą stronę , żeby były jakieś możliwości rozwoju dla tych młodych ludzi , myślę ze jak będą wybory to znajdą się odpowiednie osoby które rozwiną ta gminę. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *