zachmurzenie małe
21°
19°
wtorek
Reklama
Sześciu chętnych do zaprojektowania rozbudowy DK46 Ślęzany – Lelów
27 listopada 2020 r. | 12:16
0

Poznaliśmy oferty w przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem potrzebnych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych dla realizacji rozbudowy DK46 Ślęzany - Lelów. Zadaniem wykonawcy będzie również wsparcie na etapie przetargu na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Sześć ofert
W ogłoszonym 28 września 2020 r. postępowaniu przetargowym wypłynęło sześć ofert. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 870 000 zł. Najtańszą ofertę złożyła spółka Gramar z Lublińca o wartości 876 559,50 zł, najdroższą ofertę wyceniono na ponad 2,2 mln zł.

Termin realizacji
Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 93 miesięcy, na co składa się: 15 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 8 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, 70 miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy).

Podstawowe cele inwestycji
Przewidywana do zaprojektowania rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Ślęzany - Lelów obejmuje przebudowę odcinka od km 225+100 do km 228+300, o łącznej długości 3,2 km. W ramach rozbudowy konstrukcja drogi zostanie dostosowana do nośności 11,5 ton na oś, a uspokojenie ruchu drogowego przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników.

Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń
Przebudowana droga krajowa nr 46 powinna zostać zaprojektowana jako droga główna ruchu przyspieszonego (GP), o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu o szerokości jednego pasa 3,5 m. Konstrukcja jej nawierzchni dostosowana będzie do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Do obliczeń wytrzymałości konstrukcji nawierzchni należy przyjąć 5 kategorię ruchu. Przebudowany odcinek należy wyposażyć w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. /GDDKiA/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *