zachmurzenie umiarkowane
środa
Reklama
Szykuje się ogromna podwyżka wynagrodzenia wójta
26 listopada 2021 r. | 13:05
1

We wtorek 30 listopada w Urzędzie Gminy Lelów odbędzie się sesja Rady Gminy Lelów, podczas której radni ustalą sobie wysokości swoich diet oraz nowe wynagrodzenie wójta. Nieoficjalnie mówi się, że Wójt Krzysztof Molenda otrzyma wynagrodzenie w wysokości 19 470 zł miesięcznie. Dotychczas Molenda zarabia 146 948,36 zł rocznie.

Wszystko w rękach radnych.

Początek sesji o godz. 10:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
1) Druk nr XL/260/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
2) Druk nr XL/261/2021 w sprawie pokrycia w roku 2021 części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
3) Druk nr XL/262/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) Druk nr XL/263/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lelów na 2021 r.;
5) Druk nr XL/264/2021 w sprawie ustalenia miesiecznego wynagrodzenia Wójta Gminy Lelów;
6) Druk nr XL/265/2021 w sprawie diet i kosztów podróży słuzbowych Radnych Rady Gminy Lelów;
7) Druk nr XL//266/2021 w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu wspólpracy Gminy Lelów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podpmiotami prowadzącymi działalnośc pozytku publicznego
na rok 2022".
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy różne.Jedna odpowiedź do “Szykuje się ogromna podwyżka wynagrodzenia wójta”

  1. Mieszkaniec pisze:

    Najlepiej hale pozamykać siłownie pozamykać stadion nie wynajmować bo się nie opłaca ale na podwyżki to są pieniążki dla szanownego wójta. Ranczo.
    Bez poważania mieszkaniec.

    31

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *