zachmurzenie małe
16°
14°
wtorek
Reklama
W czwartek sesja Rady Gminy Lelów
24 marca 2023 r. | 13:32
2

W czwartek, 30 marca o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Lelów odbędzie się sesja Rady Gminy Lelów, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ochrony p.poż na ternie gminy Lelów w 2022 r.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy Lelów o skutkach finansowych zwolnień udzielonych na podstawie uchwały Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na tworzenie nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis
8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
1) Druk nr 394/2023 zmieniająca uchwałę Nr LVII/386/2023 Rady Gmin Lelów z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
2) Druk nr 395/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2034;
3) Druk nr 396/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.;
) Druk nr 397/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie ;
5) Druk nr 398/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lelów
6) Druk nr 399/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej w obrębie Drochlin bez obowiązku przetargu;
7) Druk nr 400/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej w obrębie Podlesie bez obowiązku przetargu;
8) Druk nr 401/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej w obrębie Podlesie bez obowiązku przetargu;
9) Druk nr 402/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej w obrębie Ślęzany;
10) Druk nr 403/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości w miejscowości Lelów;
11) Druk nr 404/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ślęzany;
12) Druk nr 405/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów;
9. Wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.
12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
13. Zamknięcie obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lelów.2 odpowiedzi na “W czwartek sesja Rady Gminy Lelów”

  1. Wierny obserwator pisze:

    znowu będą radzić tylko o czym?

  2. Mieszkaniec... pisze:

    Oglądam kolejna sesję rady gminy wszystko się zaczyna i jak zawsze Przewodniczący Rady Gminy Lelów nie może przeczytać czegoś żeby szło go dobrze zrozumieć ale mniejsza o to ,potem znowu jest pod sklepem z kolegami na piwie a nie na sesji rady gminy ,jakąś kultura obowiązuje bo to jest nagrywane i wypada odnosić się z jakimś szacunkiem a nie nie jakieś głupie e ty Mietek zagłosuj ,boże ta gmina to tragedia jest , ogarnijcie to przy wyborach i wybieracie ludzi co odrobinę o nas będą myśleć a nie tylko od sesji do sesji i byle kasa się zgadzała a ludzi to gdzieś mieć bo nimi to tylko będziemy się przed wyborami przejmować a potem kolejne 5 lat nam pyknie i git będzie , cała ta rada to ogólnie wielką pomyłka jest bo oni uważają że jak już ich wybrali to są nie do ruszenia i nic nie robią całkowicie ,odmłodzić wypadało by ta radę bo ci są poprostu mało rozwojowi bo nic nie robią .Pozdrawiam Mieszkanców Całej Gminy Lelów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *