zachmurzenie małe
16°
14°
wtorek
Reklama
W czwartek sesja Rady Gminy Lelów
27 lutego 2023 r. | 12:02
1

W czwartek, 2 marca o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Lelów odbędzie się sesja Rady Gminy Lelów, podczas której podejmą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
1) Druk nr 385/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2034;
2) Druk nr 386/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.;
3) Druk nr 387/2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Lelów;
4) Druk nr 388/2023 w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lelów w 2023 roku;
5) Druk nr 389/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów;
6) Druk nr 390/2023 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Lelowie w rejonie ulicy Sportowej, Porucznika Werbińskiego, Koniecpolskiej;
7) Druk nr 391/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie Podlesie.
8) Druk nr 392/2023 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.
10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
11. Zamknięcie obrad LVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lelów.Jedna odpowiedź do “W czwartek sesja Rady Gminy Lelów”

  1. Wierny obserwator pisze:

    znowu wpadnie po kilka setek do kieszeni na drobne wydatki pozdrawiam wszystkich serdecznie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *