zachmurzenie duże
-3°
-8°
środa
Reklama
W czwartek sesja
12 maja 2023 r. | 12:18
1

W czwartek, 18 maja o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Lelów odbędzie się sesja Rady Gminy Lelów, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie gminy Lelów.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w gminie Lelów;
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
1) Druk nr 415/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2034;
2) Druk nr 416/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.;
3) Druk nr 417/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu;
4) Druk nr 418/2023 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie;
5) Druk nr 419/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości rolnej do dzierżawy w trybie przetargowym;
6) Druk nr 420/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości w miejscowości Nakło;
7) Druk nr 421/2023 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie gminy Lelów;
8) Druk nr 422/2023 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie gminy Lelów, bez względu na miejsce zamieszkania, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.
8. Wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.
11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
12. Zamknięcie obrad LXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lelów.Jedna odpowiedź do “W czwartek sesja”

  1. Wierny obserwator pisze:

    Jeszcze nie tak dawno chcieli zabierać subwencje a teraz chcą nagradzać 😂, Chyba dostrzegli potencjał w uczniach i nauczycielach . Nareszcie się ogarnęli.Moze zmiana na lepsze,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *