zachmurzenie duże
20°
18°
czwartek
Reklama
MWM Brzesko
Wzrosła opłata za odbiór odpadów
27 stycznia 2021 r. | 13:08
0

Urząd Gminy Lelów poinformował, że od 1 stycznia 2021 roku wzrosła opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegóły znajdziecie w komunikacie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu, wyłoniony został nowy wykonawca usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na której znajduje się domki letniskowe i inne nieruchomość wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Od 1 stycznia 2021 r. odpady odbierać będzie firma PAVER Sp. z o.o. z siedzibą Kuzki 65,
29-100 Włoszczowa

Zmiana firmy zajmującej się odbiorem odpadów nie wprowadza konieczności wymiany pojemników na popiół  (harmonogram wywozu odpadów)

- harmonogram 1

- harmonogram 2

Od 1 stycznia 2021 r. opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 18,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość zgodnie z uchwałą nr XXV/172/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 29 października 2020 r.

 

Od 1 stycznia 2021 r właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zgodnie z uchwałą
nr XXVI/187/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 26 listopada 2020 r.

Mogą uzyskać  częściowe zwolnienie w wysokości 1,00 zł miesięcznie od kwoty obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.

 

Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi za gospodarowanie odpadów
w przydomowym kompostowniku są zobowiązani złożyć nową deklarację
(od 1 stycznia 2021 obowiązuje nowy druk…) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą tę zmianę.

Pobierz druk deklaracji

Deklaracje można też przesłać elektronicznie za pomocą platformy Eupap

https://epuap.gov.pl       adres skrytki UG Lelów /huc8710lqo/skrytka

Katalog-spraw->ochrona-srodowiska->najczesciej-zalatwiane-sprawy->deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

Uwaga!

Jeśli w gospodarstwie domowym nie zmieniła się liczba osób i brak jest kompostownika nie trzeba składać nowej deklaracji.
W przypadku wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania) należy złożyć zmianę w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). /UG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *